Välj en bra entreprenör vid badrumsrenovering i Stockholm

Att genomföra badrumsrenoveringar kan bli en dyr historia. Men det kan bli ännu dyrare om renoveringen inte genomförs korrekt från början. Om fel entreprenör anställs kan eventuella byggfel få stora konsekvenser en lång period efter det att projektet är slut. Handlar det dessutom om saker som vattenläckage och dylikt kan det verkligen bli en kostsam historia.

Detta grundas på att fel som dessa kan sprida sig till andra delar av hemmet och orsaka både svamp och mögel, vilket kan kräva en hel del drastiska åtgärder för att bli av med. Men självklart finns det olika tillvägagångssätt för att slippa dessa eventuella fel och på så sätt få chansen att njuta av det nya badrummet efter renoveringens slut.

Ta inte första bästa

För att hitta en värdig entreprenör som kommer hjälpa till med att skapa ditt drömbadrum finns det en del saker en kan göra. Till att börja med ä det bra att samla in offerter och referenser från ett flertal olika företag. Bor du exempelvis i Stockholm finns det gott om entreprenörer som erbjuder badrumsrenovering, så man bör ta in offerter från fler än en eller två entreprenörer som sysslar med badrumsrenoveringar just i Stockholms kommun med omnejd.

Genom att hålla kontakt med flera aktörer, blir det lättare att jämföra och även att till sist välja den entreprenör som känns bäst. Det är också bra att kolla kreditupplysningar på entreprenörerna för att se till att allt ser ut som det ska. Kontrollera direkt att hantverkarna som ska jobba med ditt badrum har våtrumsbehörighet och är ansvarsförsäkrade. Saknas detta kan de sållas ut omedelbart.

Ha alla detaljer klara från början

Det är även viktigt att förberedelserna innan renoveringens start är hundra. Gå igenom ritningar en extra gång. Om något inte skulle stämma skalenligt är det både lättare och billigare att flytta det på ritningen än efter det att badrummet står klart. Annat pappersarbete som är viktigt att få ordentligt gjort är avtalet. Här kan det vara ett smart drag att ta hjälp av en jurist, bara för att se till att allt går rätt till. I avtalet bör alla krav stå med, hur stora eller små de än är. Det kan gälla vilket slags kakel som ska användas till den totala kostnaden av projektet.

Att ha en löpande räkning kan slå hårt mot ekonomin och är därför inte att föredra när det kommer till projekt så stora som en totalrenovering av ett rum. Därför är det bästa alternativet att komma överens om ett fast pris, eller i alla fall ett takpris. På så sätt har du som konsument koll på den ekonomiska aspekten av projektet.

Kameran och pennan är dina bästa vänner

Medan badrumsrenoveringen pågår är det även bra att hela tiden hålla ett vakande öga på vad som händer. Dokumentera processen i bilder och ord ifall det senare skulle dyka upp något som inte stämmer. Genom att följa processen noga från start till slut går det att få reda på alla eventuella skavanker, även de som inte syns när renoveringen är helt klar.

Även om dessa punkter följs, så kan det fortfarande bli fel, men risken är betydligt mindre. Om någonting ändå skulle slå slint, så kommer dokumenteringen av renoveringen vara till stor hjälp vid eventuella konflikter.

12 Dec 2017