Vanligt med gifter i marken

Allting som vi använder i form av exempelvis bekämpningsmedel och andra gifter försvinner inte som genom ett trollslag. Dessa gifter sugs upp av marken och fastnar, så att säga, under ytan.

Att det skett en liten revolution och där vi inte längre använder oss av samma extrema gifter för bekämpning gör inte på något sätt att vi är säkra; i och med att vi förr gjorde det så finns det en risk att dessa gifter ligger kvar och som riskerar att åsamka både oss, djur och växter skada. Detsamma gäller för utsläpp från fabriker, bilar och andra typer av avgaser, allting sugs upp och fastnar i jorden.

Utan att låta alltför dystopisk här; i Sverige är vi bättre på att dels förhindra utsläpp och dels så har vi också bra metoder för att återställa redan kontaminerad mark. Något som sker genom en så kallad marksanering och som vi ska titta lite närmare på här.

En marksanering återställer marken

Som markägare så finns det definitivt ett värde i att undersöka hur marken egentligen ser ut och om det kan behövas åtgärder för att återställa denna. I synnerhet om man tänkt sig att stycka av och kanske börja bygga på marken i fråga. Det kan nämligen inte göra utan att först undersöka och säkerställa att ingen kan komma att fara illa av de - eventuella - gifter som finns gömd under jorden. Skulle man bygga exempelvis bostäder, skolor och affärer på en kontaminerad mark - ja då skulle folk kunna bli sjuka av att bo- och vistas där.

Hur går då detta till? Jo, en marksanering följer vissa givna steg. Först så sker en noggrann undersökning där provtagningar sker och analyseras. Skulle det finnas gifter - exempelvis PCB, metaller, fenoler eller dioxiner - så upprättar man en plan för hur en marksanering ska se ut. Denna plan utgår dels från att ingen ska komma till skada i framtiden och dels också med tanke på markägaren - det ska vara så kostnadseffektivt som möjligt.

Dessutom så säkerställer man alltid en marksanering tillsammans med Miljökontoret i kommunen där den ska äga rum. Saneringen i sig tar därefter vid och sker enligt de noggrant utformade saneringskartor som tagits fram. Efter det så deponeras alla gifter och marken återställs - som ett sista steg - till normalt skick igen. naturligtvis så sker även omfattande uppföljning och olika provtagningar kommer att göras innan marken i fråga kan godkännas och bedömas som lämplig att bygga på.

Vi ska även tillägga att en marksanering och omfattningen av en sådan alltid sker utifrån hur det ser ut. I vissa fall kan det krävas en grundlig marksanering som tar lång tid - i andra fall så kan det handla om en mindre mängd mark som är kontaminerad - och av ett mindre skadligt ämne - och där går det snabbare. Det spelar dock ingen roll var i Sverige man bor och äger sin mark; gifter och metaller kan finnas överallt. Även om naturligtvis närhet till industrier och mark vid sådana gör en undersökning och en marksanering mer trolig.

Läs mer på http://www.marksanering.nu/.

12 Dec 2017