Värmepumpar gör ditt hus mer kostnadseffektivt

Det finns väldigt många husägare runt om i Sverige som betalar väldigt mycket pengar i onödan och lejonparten av denna kostnad är ofta något som hamnar på områdena uppvärmning och energi. Dels så är många husägare inte medvetna om detta och dels så vet de heller inte att detta är en kostnad som inte på något sätt är huggen i sten. Det vill säga; många tar för givet att den summa de betalar för uppvärmning och energi för sitt hus är definitiv och att den är rimligt i förhållande till vad man får – de kanske tycker att den är hög; men då de saknar referensramar så antar de att summan i fråga är något som alla husägare betalar.

Så är det inte och det är synd att fler inte bemödat sig att ta reda på detta och därefter försökt att förändra och skaffa sig en lägre omkostnad. Det finns nämligen alternativ gällande uppvärmning och energi och den gemensamma nämnaren i detta fall – oavsett vilken energibrunn man väljer – stavas värmepumpar.

Värmepumpar kan nämligen omvandla de flesta av jordens element till energi och genom att installera en värmepump så kan man som husägare skaffa sig en betydligt bättre ekonomisk kontroll. Detta genom att räkningen ser likadan ut hela tiden och att man således inte är beroende av hur priserna för exempelvis olja ser; priser som varierar väldigt mycket och som ofta ligger på en väldigt hög nivå även då de är låga.

Värmepumpar för bergvärme gör skillnad

Om vi ger exempel på hur värmepumpar kan förändra en familjs ekonomi till det bättre så kan vi säga att det handlar om en familj  som bor i ett hus där man använder sig av fjärrvärme. Denna familj består av fyra personer och har nyligen köpt huset där man lånat fyra miljoner kronor. Just detta höga lån gör att man betalar mycket pengar som det är och att man således behöver hitta andra vägar till att sänka sina omkostnader; . Det man gör i detta läge är att se över om det är möjligt att byta den dyra fjärrvärmen mot ett billigare alternativ och via värmepumpar förse huset med ny energi.

Här får man efter en initial, geoteknisk undersökning svaret att bergvärme är ett utmärkt alternativ och det är också denna energibrunn man bestämmer sig för. Värmepumpar för bergvärme och valet man gör är något som man överlåter till en återförsäljare och denna rekommenderar en bergvärmepump från ett etablerat och lite dyrare märke som familjen också köper till sitt hus. Här kommer då kostnaden kontra effekten; allt som allt så kostar köpet och installationen av denna bergvärmepump, borrning, grävning och återställning av tomten till normalt skick hela 136.000 kronor och direkt kan man se att det är ett högt pris som ytterligare lånas och läggs till de initiala 4 miljoner kronor.

Värmepumpar är en investering

Dock; familjen sänker i och med detta lån sin årliga kostnad för energi med över 80 % och det kan man snabbt räkna ut att det inte handlar om många år innan man betalat av lånet och där familjen kan räkna hem vinst för varje år som passerar. 

14 Mar 2017