Vikten av bra fasadmålning i Stockholm

En välgjord och väl underhållen fasadmålning är en mycket viktig del av skötseln av ditt hus i Stockholm. Annars riskerar du mycket större problem framöver.

Att måla fasaden är en viktig del av att underhålla din fastighets yttre så att det ger det nödvändiga skyddet mot väder och vind. Särskilt i kustnära städer som Stockholm kan klimatförhållandena tära hårt på fasaden och till följd av det kan det bli problem med sådant som mossbildning och fuktskador.

Fukt som tränger in i byggnaden kan i sin tur leda till problem med mögel och i förlängningen även hälsoproblem för er som bor i huset. Sådana problem blir dessutom mycket mera kostsamma att åtgärda jämfört med om underhållet sköts kontinuerligt. En dåligt underhållen fasad kan alltså leda till ökade kostnader på lång sikt, och potentiellt även hälsoproblem.

Be målaren bedöma din gamla fasadmålning

Hur ofta fasaden behöver målas om och hur mycket arbete det är med att göra detta beror på ett par olika saker. Framförallt så inverkar både fasadmaterialet och vilken typ av färg som använts tidigare. Om du har otur så ligger det plastfärg på fasaden och då blir det ett större jobb med att avlägsna denna innan en lämpligare typ av färg kan läggas på.

Det bästa är att anlita en professionell fasadmålare i Stockholm, särskilt om du är osäker på vilken typ av färg som använts tidigare. Genom ett professionellt utfört arbete kan du säkerställa att du får en hälsosam fasadmålning av hög kvalitet som står sig i det stockholmska klimatet.

9 Aug 2023