Viktigt att tänka på vid husbesiktning i Stockholm

Med en husbesiktning blir du medveten om husets fel och brister innan du köper det. Men det är viktigt att du anlitar en oberoende besiktningsman i Stockholm.

Med en oberoende besiktningsman blir du medveten om husets alla fel och brister innan köpet och kan dra dig ur affären eller förhandla ner priset. Du kan själv undersöka huset och ska så göra eftersom du som köpare har undersökningsplikt. Men det kan vara svårt att veta var felen vanligtvis finns och vad man ska leta efter.

Det är också vanligt att man inte förstår felens omfattning eller väljer att inte se dem när man har förälskat sig i ett hus. Därför är det bättre att istället låta oberoende besiktningsman undersöka huset. Den besiktningsman man anlitar måste även vara certifierad och inneha ansvarsförsäkring.

Bra att som köpare vara med vid husbesiktningen

Hur mycket en husbesiktning i Stockholm kostar beror på husets storlek och i vilket skick det är. Priserna kan också skilja mellan olika företag vilket gör att det kan löna sig att jämföra priser. En husbesiktning kan göra att besiktningsmannen kan hitta fel som gör att man kan förhandla ner priset och på så vis spara pengar.

Det besiktningsprotokoll som upprättas kan också ligga till grund för hur man senare planerar en eventuell renovering av fastigheten. Som köpare kan det vara bra att vara med under besiktningen eftersom man då har möjlighet att ställa frågor. Besiktningsmannen kan också tydligt visa var felen och problemen finns.

13 Jun 2023