Jobbmöjligheter i Stockholm

Byggkonsult? byggnadsställningElektriker? Gymnasielärare? Kock? I Stockholm finns många yrken där liten konkurrens om jobben råder. Vad gäller jobbmöjligheter i länet överlag är det många som ser positivt på utvecklingen. De områden där mest kompetens efterfrågas är bland annat vården, IT och bygg.

Högkonjunktur råder

Sedan ett antal år tillbaka råder högkonjunktur, inte bara i Stockholm, utan i hela landet. Under den här perioden har ett stort antal arbetsgivare ökat sin personalstyrka, och många stockholmare har hittat en ny karriär.

Den stora efterfrågan inom bygg kan delvis förklaras av en mycket stark byggkonjunktur. Även om efterfrågan på nybyggnationer har börjat sjunka något, råder fortfarande en efterfrågan på till exempel VVS-montörer, elektriker och byggkonsulter. Byggkonsulter i Stockholm har anlitats frekvent under de senaste åren – inte bara för stora projekt, utan även för mindre byggen.

Här är stockholmarna anställda idag

Även om byggkonsulter må vara efterfrågade i Stockholm i dagsläget, är det fortfarande ganska få som jobbar inom bygg och anläggning generellt. Faktum är att det är 4,8 % av anställda stockholmare som arbetar med detta – en siffra som är för liten, sett till den höga efterfrågan. Det är det åttonde största området.

Det största är Försäljning, restaurang, service och hotell där över 27 % av den arbetsföra befolkningen är anställd. Näst därefter följer Administration, kultur, media och ekonomi där ungefär 18 och en halv procent är anställda. Näst därefter följer vård och omsorg, data/it, pedagogiskt arbete, tillverkning och underhåll och Transport på en sjunde plats.

Hur stor del av den arbetande befolkningen som är anställd inom ett visst område behöver givetvis inte säga särskilt mycket om vilken efterfrågan på kompetens som finns. Det finns sannolikt en större efterfrågan på de flesta byggyrken, där en liten del av befolkningen jobbar, jämfört med Administration, kultur, media och ekonomi där nästan en femtedel av arbetande stockholmare jobbar.

Pedagogiskt arbete

Personer som är pedagogiskt utbildade har haft goda jobbmöjligheter under många år, och det finns inga tecken på att arbetsmarknaden inte kommer att vara god framöver. Huvudskälet till detta är att barn- och ungdomskullarna växer, samtidigt som många pensionsavgångar sker.

Bygg och anläggning

Som nämnt lite högre upp har byggkonjunkturen varit stark i Stockholm under ett antal år. Byggandet har förvisso minskat något, men det finns fortfarande en efterfrågan på kompetens inom området. Även om bostadsbyggandet minskar, bygger man fortfarande sjukhus, vägar, järnvägar och annan infrastruktur i relativt hög takt. Den som vill jobba inom bygg har en rad olika yrken att välja mellan. Till exempel kan man bli elektriker, VVS-montör, kranförare, byggkonsult, målare, rivare eller betongarbetare.

Försäljning, restaurang, service och hotell

Apotekstekniker, bartender, frisör, hovmästare, kock, kallskänka, kriminalvårdare eller telefonförsäljare. För den som vill jobba inom det här yrkesområdet finns väldigt många möjligheter. Det finns även yrken inom området där det råder relativt hård konkurrens om jobben. Hit hör till exempel banktjänstemän, fastighetsmäklare och försäljningsassistent.

För mer tips om arbetsmarknaden i byggbranschen, kontakta en byggkonsult, exempelvis www.byggkonsultstockholm.biz/

8 Nov 2018